Healing

Healing

Letting Go - Healing Massage


Släpp taget och slappna av i både kropp och sinne. Här löser jag upp dina spänningar med mjuka, djupa massage rörelser samtidigt som jag jobbar intuitivt på energi nivå för att kunna få dig att släppa eventuella spänningar, smärta och rädslor. Behandlingen avslutas med healing och chakra balansering av kroppens 7 största chakran. Med hjälp av pendel och kristaller känner jag in obalanser i de olika chakran och arbetar med att frigöra blockeringar och stärka upp området.


Tid: ca 60 min

630 kr

Kristall Healing med chakra balansering


Vid en kristallhealing läser man av kroppens energifält för att se om det finns några obalanser i energier, vibrationer eller i de olika chakrana. Beroende på vilken obalans man hittar görs ett kristallutlägg på och/eller runt om kroppen, som man sedan får ligga med under en viss tid så att kristallerna kan återställa balansen i energierna. Man ligger alltid fullt påklädd. Här efter läser jag av energierna igen för att se att balansen har återställts. Ofta räcker en behandling men är obalansen omfattande kan flera behandlingstillfällen behövas. Vanliga fördelar med kristallhealing: Ger en känsla av lugn och fridfullhet Löser upp ångest och stress Ökar koncentration och fokus Ger klarhet i tanke Ökar självkänsla och självsäkerhet Lyfter depression och förtvivlan Hjälper mental utmattning Höjer energinivåerna Förbättrar sömnen Balanserar chakra energierna Hjälper mot beroende av olika slag Löser upp stillastående energi och obalanser Generellt läkande och välbefinnande Överallt hjälpande i känslohantering såsom ilska, sorg, stress, förlåtelse eller undanträngda känslor Healing handlar om att få kropp, känslor, sinne och själ i harmoni. Kristallhealing är en snäll och helt ofarlig process som skapar balans på alla nivåer och kan på så sätt förstärka och ge stöd åt kroppens egna läkningsförmåga.


Tid: ca 60 min

630 kr

Reiki Healing


Under en behandling ligger du på en behandlingsbänk och du är fullt påklädd. Vid Reikibehandlingen placerar jag mina händer på eller strax ovanför din kropp i olika positioner. Via mina händer låter jag sen Reikienergin strömma in i din kropp. Många känner kyla, värme, tryck eller pirrningar där händerna hålls eller på andra områden på kroppen, samtidigt som andra inte känner något alls. Varje reikibehandling är unik och jag arbetar alltid efter det högsta bästa för just dig. Reikienergi skapar vitalitet och främjar hälsa, och behandlingen används för att balansera och förebygga så din kropp får mera energi och ökat välbefinnande. Reikienergi kan också hjälpa till att bota eller lindra olika hälsoproblem. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem. Reikiheling är mycket effektivt mot stress, utbrändhet, depression, oro och sömnsvårigheter. Reiki hjälper dig med: Hitta din egen avslappning Förbättra sömnen Frigör stress och spänningar Löser upp energiblockeringar Verkar känslomässigt lugnande Balanserar dina chakran Fyller på kroppens energiförråd Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses Ökar intuition och kreativitet, man tänker klarare. Reikibehandlingen avslutas med ett kort samtal om upplevelserna under behandlingen.


Tid: ca 30 min

530 kr

Reiki Healing


Under en behandling ligger du på en behandlingsbänk och du är fullt påklädd. Vid Reikibehandlingen placerar jag mina händer på eller strax ovanför din kropp i olika positioner. Via mina händer låter jag sen Reikienergin strömma in i din kropp. Många känner kyla, värme, tryck eller pirrningar där händerna hålls eller på andra områden på kroppen, samtidigt som andra inte känner något alls. Varje reikibehandling är unik och jag arbetar alltid efter det högsta bästa för just dig. Reikienergi skapar vitalitet och främjar hälsa, och behandlingen används för att balansera och förebygga så din kropp får mera energi och ökat välbefinnande. Reikienergi kan också hjälpa till att bota eller lindra olika hälsoproblem. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem. Reikiheling är mycket effektivt mot stress, utbrändhet, depression, oro och sömnsvårigheter. Reiki hjälper dig med: Hitta din egen avslappning Förbättra sömnen Frigör stress och spänningar Löser upp energiblockeringar Verkar känslomässigt lugnande Balanserar dina chakran Fyller på kroppens energiförråd Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses Ökar intuition och kreativitet, man tänker klarare. Reikibehandlingen avslutas med ett kort samtal om upplevelserna under behandlingen.


Tid: ca 60 min

750 kr